Loading...
Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

LCA, Karbon Ve Su Ayakizi Hesaplama Hizmetleri<


Yeşil Dönüşüm Hizmetlerimiz kapsamındaki bu hesaplamalar kurumsal şirketlerin CDP anketlerinde, Sürdürülebilirlik Raporlamalarında, müşteri talepleri karşılığında ve her türlü doğrulama işlemleri için kullanılmaktadır.  Süreçler çalışanlara eğitim verilmesi ile desteklenmektedir.


Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplama


 • İşletmelerde belirleyeceğimiz sınırlar içinde, sera gazı emisyon kaynaklarının tespiti, 

 • ISO 14064-1 Eğitiminin verilmesi, 

 • Sistem dokümantasyonunun firma ile beraber hazırlanması, 

 • Tespit edilen emisyon kaynaklarına göre bir veri tabanın oluşturulması, 

 • Emisyon kaynaklarından, ilgili yıla ait emisyon miktarının tespitine yönelik gerekli verilerin toplanması ve faaliyet alanlarına ve kaynak tipine göre kategorize edilmesi, 

 • Toplanan emisyon verilerinin veri tabanına aktarılarak emisyon miktarlarının hesaplanması, 

 • Hesaplanan emisyon verilerine dayalı ISO-14064 standardına göre tesislere ait Karbon Ayak İzi Raporu ve özet raporu hazırlanması, 

 • Sera gazı envanterlerinin kuruluşta tanımlanması ve yönetilmesi.

Su Ayak İzi Hesaplama Hizmeti 


 • İşletmelerde belirleyeceğimiz sınırlar içinde, su tüketim ve çıkış noktalarının tespiti, 

 • ISO 14046 Eğitiminin verilmesi, 

 • Sistem dokümantasyonunun firma ile beraber hazırlanması, 

 • Tespit edilen kaynaklara göre bir veri tabanın oluşturulması, 

 • Su kaynaklarından, ilgili yıla ait kullanım miktarının ve kalitesinin tespitine yönelik gerekli verilerin toplanması ve faaliyet alanlarına ve kaynak tipine göre kategorize edilmesi, 

 • Toplanan su verilerinin veri tabanına aktarılarak kullanım miktarlarının hesaplanması, 

 • Hesaplanan ve ölçülen verilere dayalı ISO-14046 standardına göre tesislere ait Su Ayak İzi raporu ve özet raporu hazırlanması, 

 • Su envanterlerinin kuruluşta tanımlanması ve yönetilmesi.