Loading...
Hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bize ulaşalabilirsiniz.

Karbon ve Su Ayak İzi Hesaplama

 • İşletmelerde belirleyeceğimiz sınırlar içinde, sera gazı emisyon kaynaklarının tespiti, 

 • ISO 14064-1 Eğitiminin verilmesi, 

 • Sistem dokümantasyonunun firma ile beraber hazırlanması, 

 • Tespit edilen emisyon kaynaklarına göre bir veri tabanın oluşturulması, 

 • Emisyon kaynaklarından, ilgili yıla ait emisyon miktarının tespitine yönelik gerekli verilerin toplanması ve faaliyet alanlarına ve kaynak tipine göre kategorize edilmesi, 

 • Toplanan emisyon verilerinin veri tabanına aktarılarak emisyon miktarlarının hesaplanması, 

 • Hesaplanan emisyon verilerine dayalı ISO-14064 standardına göre tesislere ait Karbon Ayak İzi Raporu ve özet raporu hazırlanması, 

 • Sera gazı envanterlerinin kuruluşta tanımlanması ve yönetilmesi.

Su Ayak İzi Hesaplama Hizmeti 

 • İşletmelerde belirleyeceğimiz sınırlar içinde, su tüketim ve çıkış noktalarının tespiti, 

 • ISO 14046 Eğitiminin verilmesi, 

 • Sistem dokümantasyonunun firma ile beraber hazırlanması, 

 • Tespit edilen kaynaklara göre bir veri tabanın oluşturulması, 

 • Su kaynaklarından, ilgili yıla ait kullanım miktarının ve kalitesinin tespitine yönelik gerekli verilerin toplanması ve faaliyet alanlarına ve kaynak tipine göre kategorize edilmesi, 

 • Toplanan su verilerinin veri tabanına aktarılarak kullanım miktarlarının hesaplanması, 

 • Hesaplanan ve ölçülen verilere dayalı ISO-14046 standardına göre tesislere ait Su Ayak İzi raporu ve özet raporu hazırlanması, 

 • Su envanterlerinin kuruluşta tanımlanması ve yönetilmesi.