Loading...
YEŞİL DÖNÜŞÜM HİZMETLERİ
  • Kurumsal Karbon Ayak İzi Raporlama Hizmeti

İşletmelerin faaliyetleri sonucu oluşan sera gazlarının etkilerinin karbondioksit (CO2) cinsinden eşdeğerlerinin
hesaplanması çalışmasıdır. Uzman Ekibimiz ile şirketinize ait Karbon Ayak İzi hesaplaması  ISO 14064 standardı
gereksinimlerine uygun ve uluslararası protokollerce kabul gören Kapsam 1, Kapsam 2, Kapsam 3 detayında
yapılmaktadır.

 

  • Kurumsal Su Ayak İzi Raporlama Hizmeti

Bir bireyin, topluluğun veya işletmenin su ayak izi, birey veya topluluk tarafından tüketilen veya işletme
tarafından üretilen mal ve hizmetleri üretmek için kullanılan toplam tatlı su hacmi olarak tanımlanır.
ISO 14046 standartı kapsamında raporlama yapılmaktadır.

 

  • LCA Yaşam Döngüsü Analizi

Ürünlerin yaşam döngüleri boyunca çevresel etkilerini, kaynak verimliliğini ve atık oluşum miktarını ölçen bir
değerlendirme yöntemidir. Yaşam Döngüsü Analizi ile kendi faaliyetlerinizden doğan karbon emisyonlarını değil
aynı zamanda tedarikçilerin, müşterilerin ve distribütörlerin de sürece dahil olan etkilerini hesaplayabilirsiniz.
Kurumunuzun hammadde eldesi, işlenmesi, üretimi, kullanımı, yaşam sonu ve bertaraf boyunca ürettiği karbon
emisyonlarını kapsayan bu değerlendirme ISO 140040/44 standartına göre uluslararası tecrübeye sahip ekibimiz
ile  yapılmaktadır.