Loading...
ÜRETİM SANTRALLERİ OPERASYON HİZMETLERİ
 • Başta Yenilenebilir Üretim Santralleri olmak üzere tüm kaynak tipleri için EPİAŞ nezdinde yürürlükteki mevzuat
  uyarınca yerine getirilmesi gereken tüm ticari süreçler uzman ekibimiz tarafından yürütülmekte ve saatlik
  bazda günlük raporlar ile bilgilendirmeler sağlanmaktadır. Dengesizlik değerlendirmeleri, alternatif ticaret
  imkanları, YEKDEM başvuru süreci, sektörel bilgilendirme ve mevzuat takibi de tarafımızca yürütülmektedir.
  Hizmet verdiğimiz tesislerde ilave bir ticaret ekibi ihtiyacı bulunmamaktadır.

 • Ayrıca, proje aşamasında bulunan yatırımlar için yapılabilirlik raporu (fizibilite) hazırlama ile projelerin ve kurulu
  tesislerin alım satım konusunda destek verebildiğimiz bir proje havuzumuz da bulunmaktadır.