Loading...
LFG (Çöp Gazı) Enerji Santrali Projeleri

Çalışan Santrallerde :

 • Mevcut Durum Değerlemesi ve Teknik Analiz/İnceleme Hizmetleri

 • Santral Değer Tespit Hizmetleri

 • Saha ve Operasyon Yönetimi/Yönetim Desteği

 • Bakım ve Onarım Süreçleri Yönetimi 

 • Satın alma ve Yatırım Süreçlerinin Yönetimi

 • Kar/Zarar ve Enerji Üretim Analizleri

 • Bütçe ve Raporlama Hizmeti

Proje Aşamasında :

 • Yapılabilirlik Raporu (Fizibilite) Hazırlanması

 • Saha ve Potansiyel Analizi

 • Proses Seçimi

 • Yapımcı Firma Seçimi Danışmanlığı ve Elektrik ve Mekanik Teçhizat Seçimi veya Değerlendirilmesi

 • Banka Raporlarının Hazırlanması

 • Süpervizyon Hizmetleri

 • İşletmeye Alma Hizmetleri

 • Finansal Modelleme ve Risk Analizi

 • EPDK Süreçlerinin Yönetimi

 • Karbon Sertifikalandırılması İşleri Takibi hizmetlerini sağlamaktadır